Om os

Superkredit.net er til for at hjælpe dig med at sammenligne lån og kreditter på nettet. Vi har samlet et bredt udvalg af nogle af de bedste og mest populære udbydere af lån og kredit online, så du kan træffe en velovervejet beslutning baseret på flere mulige låneløsninger.

Superkredits liste over online lån er ikke komplet. Med andre ord giver Superkredit.net dig ikke en oversigt over alle dine lånemuligheder på det online lånemarked, men viser dig et bredt udsnit af lån og kreditter, du kan finde på nettet.

Superkredit samarbejder desuden med nogle af de låneudbydere, du kan finde på lånelisten, hvilket betyder, at vi i nogle tilfælde modtager en provision fra disse udbydere. Hvor stor denne provision er har indflydelse på, hvordan listen over lån bliver sorteret. Lånene på Superkredits liste er hermed ikke sorteret efter den hurtigste udbetalingstid, den laveste rente, eller andet.

Alle oplysninger, du finder omkring de enkelte lån på Superkredits hjemmeside, er baseret på oplysninger indhentet fra de enkelte låneudbyderes hjemmeside. Hos Superkredit.net tager vi forbehold for, at der kan forekomme fejl i indholdet på vores hjemmeside, og vi vil altid anbefale dig at dobbeltjekke vores information med information fra den pågældende udbyders hjemmeside, før du bestemmer dig for noget.

Husk, at du alle låntagere har rettigheder i forbindelse med en låneprocess, for eksempel 14 dages fortrydelsesret og tilbagebetaling af dit lån før tid. Det kan du læse mere om her.

Mød vores team

Holdet bag Superkredit består af en række dygtige og engagerede medarbejdere med forskellige kompetencer, baggrunde og nationaliteter.  Sammen arbejder vi benhårdt på at gøre Superkredit til din foretrukne sammenligningsside for lån.

Følg os på de sociale medier

Hjem » Om os

Seneste nyheder