Tillægslån

Tillægslån 2020

Det er denne opsparing, der kaldes for friværdi, og der vil også være tale om friværdi, når ejendomspriserne stiger, og man har en bolig, der vil blive vurderet til at have en handelspris, der er højere, end den pris man oprindeligt betalt. Hvis man ønsker at få en vurdering af sin bolig for at finde ud af, om man har friværdi, skal man tage kontakt til en professionel.

Hvornår kan man optage denne lånetype

Så snart man har friværdi i sin ejendom, har man mulighed for at optage et lån i denne friværdi – altså et tillægslån. Denne type lån er derfor et nyt lån, der optages, og det optages som regel i en realkreditforening, og det vil naturligvis være i den realkreditforening, hvor man oprindeligt lånte pengene til sin faste ejendom. Når først dette lån er optaget, skal man afdrage på det på akkurat samme måde, som man afdrager på sit andet boliglån, og renten vil i langt de fleste tilfælde også være den samme.

Man skal derfor være opmærksom på, at når man optager denne type lån, vil man månedligt skulle betale flere penge til lån, end man før skulle. Man får naturligvis også flere penge mellem hænderne i form af lånet. For at kunne optage et tillægslån er det som regel et krav, at man skal have en fast indtægt. Hvis man står uden fast arbejde, vil man som regel derfor ikke have mulighed for at optage denne lånetype – heller ikke selvom man har stor friværdi i sin bolig.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at hvis det er en helårsbolig, som man ejer og har friværdi i, må både nye og gamle lån tilsammen svare til højst 80 % af boligens værdi. For fritidshuse er grænsen på 60 %. Man kan derfor ikke optage denne lånetype, hvis man eksempelvis allerede har belånt sin helårsbolig med 80 % eller mere.

Hvad kan man bruge et tillægslån til

Fælles for langt de fleste realkreditforeninger er, at de ikke blander sig i, hvorfor man ønsker at optage et tillægslån, og hvad pengene skal bruges på. Det betyder, at man derfor har frit spil til at vælge formålet med låne, og mange mennesker vælger at optage et tillægslån til boligforbedringer, eller hvis der er ønsker om en tilbygning til boligen. Men der kan også være mange andre grunde til, at folk optager et tillægslån, og sommetider er det en ny bil eller båd, der er formålet med at optage denne type lån.

Kig på lånets ÅOP

Det vigtigste tal er den såkaldte ÅOP, eller Årlige Omkostninger i Procent. ÅOP viser, hvor stor en andel af dit årlige afdrag, som omkostningerne forbundet med det pågældende lån udgør, inklusive renter, gebyrer og alle andre mere eller mindre skjulte omkostninger. Mange sammenligner ÅOP’en med kiloprisen på osten eller pastasaucen nede i supermarkedet. Jo lavere ÅOP, jo billigere et lån.

Undgå at sammenligne æbler med pærer

ÅOP’en er ikke den eneste opgørelse du skal bruge, når du vil sammenligne priser og vilkår på de forskellige lån på nettet. Du bør også have skarpt øje på den såkaldte løbetid. Det er den tid, som det tager før lånet skal være fuldt tilbagebetalt. Når du skal sammenligne ÅOP’en på forskellige lån, er det vigtigt, at løbetiden på de respektive lån er nogenlunde ens.

ÅOP på et større forbrugslån, der måske løber over 36 måneder, er nemlig i udgangspunktet betydelig lavere end på de korteste kviklån eller minilån med helt kort tilbagebetalingstid på måske tre måneder.

ÅOP på flere hundrede procent

De korte lån kommer i det hele taget meget let til at figurere med meget høje ÅOP tal på flere hundrede procent. Det skyldes at ÅOP er en årlig eller annualiseret størrelse bestående af både de faste og løbende omkostningers andel af summen af hele årets afdrag. Ved de helt korte lån bliver de faste omkostninger betalt gennem færre afdrag, og det giver så de meget høje ÅOP-tal. Så løbetiden bør altså være den samme ved sammenligning af lånevilkårene hos de forskellige udbydere.

Hvad med Skat

Når du vurderer de forskellige låns ÅOP er det vigtigt at holde sig for øje, at prisen for lånet kan vise sig alligevel er være forskellige på trods af en enslydende ÅOP. Det skyldes, at renter er fradragsberettigede modsat stiftelsesomkostninger og gebyrer. Så en ÅOP som består af en lav rente og høje gebyrer, vil altså ofte være dyrere end en fuldstændig ens ÅOP, der består af højere rente og lavere gebyrer.

Skattens betydning for den samlede omkostning er noget der overses af mange mennesker, fordi de to lån med samme ÅOP koster præcis det samme op af lommen, mens fradraget manifesterer sig i form af en lavere skatteprocent.

Hvad er friværdi?

Friværdi er et begreb, der er aktuelt, når der er tale om fast ejendom. Begrebet er også udelukkende relevant, hvis man i forbindelse med købet af den faste ejendom havde valgt at optage et lån til formålet. Friværdi betyder nemlig, at den faste ejendom, der er erhvervet, er belånt med et mindre beløb end boligens aktuelle handelsværdi.

Det er værd at bemærke, at denne handelsværdi altid skal være fastsat ved en uafhængig vurdering, der samtidig er realistisk. Når der er friværdi i en fast ejendom, vil det med andre ord betyde, at der er plads til yderligere belåning, hvis det er det, der ønskes.

En friværdi vil automatisk komme over tid, i takt med at man betaler tilbage på sit lån, men der vil også være tale om friværdi, hvis man på et tidspunkt får vurderet sin bolig og i denne forbindelse finder ud af, at det er mere værd end det, man oprindeligt gav for det. Det er altid fordelagtigt at have friværdi i sin bolig, og det vil kunne komme en til gode, hvis man benytter sig af de gode fordele, der her er forbundet med.

Friværdi ved stigende ejendomspriser

Hvis man har købt sin bolig på et tidspunkt, hvor ejendomspriserne var lave eller forholdsvis lave, vil man opleve, at man får mere friværdi i sin bolig, når ejendomspriserne igen stiger. Det forudsætter naturligvis, at man får en konkret vurdering i sin faste ejendom.

Hvis den faste ejendom bliver vurderet til at have en højere handelspris end den pris, man har købt den til, vil man også få mulighed for at belåne denne friværdi. I mange tilfælde vil man helt selv kunne bestemme, hvad man ønsker at bruge lånet i friværdien til, og det er uanset, om friværdien er kommet på baggrund af stigende ejendomspriser eller ved, at man har tilbagebetalt sit lån enten helt eller delvist.

Hvad er fordelene ved et lån i friværdi

Der er mange gode grunde til at optage et lån i den friværdi, man har i sin faste ejendom, og det fordelagtige er naturligvis, at man først og fremmest har sikkerhed i boligens værdi. Denne sikkerhed sikrer nemlig også, at man har mulighed for at låne penge til en rente, der er lavere end ved de fleste andre typer af lån. En lån i friværdi optages som regel hos en realkreditforening, og hvis man ønsker at tale om de muligheder, der er, skal man derfor tage kontakt til det pengeinstitut, hvor man oprindeligt har lånt pengene.

Det er meget forskelligt, hvad folk vælger at bruge et lån i friværdi til, men i de fleste tilfælde benyttes et sådan lån til enten renovering af boligen eller tilbygning. Der er dog også mange, der benytter et sådan lån til at tage ud at rejse eller til at købe en bil. Der er igen også andre, der vælger at låne i friværdien for blot at have flere penge mellem hænderne. Når man ønsker at optage et lån i friværdien, er det som regel altid et krav, at man har en fast indtægt.

 

Hjem » Lånetyper » Boliglån » Tillægslån

Seneste nyheder