Pikalaina 2019

Mikä on pikalaina? Se on lyhytaikainen laina, eli vakuudeton kulutusluotto, jota kutsutaan nimillä pikavippi, pienlaina, pikaluotto tai pikalaina. Suomessa se on useimmiten n. 50 – 1000 euron suuruinen. Tällaista pienlainaa on mahdollista hakea esim luotonantajan verkkosivustoilta tai jopa tekstiviestin avulla.
Pikalainat ovat saaneet alkunsa Yhdysvalloista, joissa aikanaan alkoivat yleistyä palkkapäivälainat eli ”payday loans.” Kun maailman talouskriisi romutti ihmisten arjen ja pienipalkkaiset työpaikat alkoivat yleistyä Yhdysvalloissa, jolloin ihmiset eivät enää välttämättä tulleetkaan toimeen palkallaan, heille tuli tarve lainata nopeasti rahaa.

Kun ihmisiltä ei löytynyt vakuuksia ja takaajia lainoilleen, pikalainat jäivät monille ainoiksi vaihtoehdoiksi selvitä. Monet pienipalkkaiset ihmiset tekevät jopa kahta työtä ansaitakseen elannon – tämä trendihän on nykyaikaa myös Suomessa. Pikavippifirmat alkoivat tarjota yhdysvaltalaisille lainoja, jotka myönnettiin palkkatodistusta vastaan.

Takaisinmaksu tapahtui taas palkkapäivänä. Näin ihmiset jatkoivat sinnittelyään palkkapäivästä toiseen, velkaantuen edelleen.
Suomessa oli 1900-luvulla käytössä vekseli, joka oli lyhytaikainen vekseliluotto. Sen laina-aika oli usein 3kk. Tämä korkeakorkoinen ja lisäksi muita kuluja sisältävä luotto tuli kalliiksi ottajalleen. Kuitenkin monet kuluttajat tarttuivat vekseliluottoihin rahoittaakseen ostoksiaan. Lopulta vekseliluotoista luovuttiin 2000-luvun alkupuolella.

Pienlainatoiminta Suomessa

Suomessa pikalainatoiminta syntyi vuonna 2005. Nousu oli nopeaa alalla ja firmoja syntyi kuin sieniä sateella. Vuoden 2012 arvioiden mukaan alalla toimi n. 80 yritystä, jotka myönsivät pikalainoja. Pian kuluttajille alkoi kuitenkin syntyä ongelmia, sillä todellinen vuosikorko saattoi muodostua jopa tuhansien prosenttien suuruiseksi. Pikavippien valvonnassa oli puutteita. Ihmiset siirsivät ongelmatilanteita eteenpäin pikavipeillä ja ajautuivat velkakierteisiin. Vuonna 2010 Suomen kuluttajansuojalaki uudistui pikalainojen osalta. Lainmuutosta tarvittiin mm lainanottajan henkilöllisyyden oikeellisuuden vahvistamiseen. Tästä syystä (TUPAS), eli suomalaisten pankkien yhteinen tunnistamispalvelu tarvitaan nykyisin pikavipin ensimmäiseen hakukertaan. L

ainanhakijan tulee lain mukaan olla myöskin luottokelpoinen sekä täysi-ikäinen. Pikavippiä ei voi hakea yöaikaan. Pikalainaa on mahdollista hakea vain lainan hakijan henkilökohtaiselle tilille. Vuonna 2010 joulukuussa säädetyn lainsäädännön mukaan myös kaikkien alan firmojen tuli olla rekisteröityneitä luotonantajarekisteriin, jota ylläpitää aluehallintovirasto.

Lainanantaja tarkistaa pikavipin hakijan henkilötiedot ja luottokelpoisuuden eri rekistereistä. Näitä rekistereitä ovat mm Suomen Asiakastieto Oy ja luottotietorekisteri. Tähän lainan hakijan on annettava suostumus. Myös lainanantajan on sitouduttava säilyttämään luottamuksellisesti hakijan henkilötietoja tietosuojalakiin kirjatulla tavalla.

Lainanottajalla on olemassa oikeus etämyynnistä sovellettuun palautusoikeuteen, joka on laissa säädetty 14 päivän palautusoikeus, joka alkaa sopimuksen tekemisestä. Sopimukseen kannattaa perehtyä tarkasti ennen lainan ottamista.

Alan villin kehityksen vuoksi sitä suitsivaa lainsääntöä tarvittiin edelleen kipeästi ja sitä vihdoin saatiin vuonna 2013, kun säädettiin muutos lakiin. Laki tiukensikin pikalainojen myöntämistä ja lisäksi lainoille, jotka olivat alle 2000 euron suuruisia, tuli voimaan korkokatto. Tästä johtuen pienlainojen määrä laski nopeasti ja alan yrityksistä monet lopettivat toimintansa. Pian alalle alkoi kuitenkin taas nousta pikavippifirmoja, jotka alkoivat tarjota luottotuotteita, jotka pystyivät kiertämään korkokaton. Kuluttajasuojavirasto onkin tutkinut näitä uusia luottotuotteita.

Vanhojen lainavaihtoehtojen lisäksi ns vertaislainat alkoivat myös ilmestyä markkinoille. Tämä eri niminen laina tarkoittaa yksityishenkilön rahanlainausta toiselle yksityishenkilölle. Tällöin markkinapaikan tarjoaa ns vertaisyritys. Lainanottajan kannattaa kuitenkin aina muistaa, että vertaislainat eivät nauti kuluttajansuojaa. Tällöin yritys vastaa markkinapaikkana toimistaan, mutta varsinainen luottosopimus voi olla kahden kuluttajan välinen, jolloin kuluttajansuoja ei ole voimassa.

Vuonna 2007 kuluttajaviraston tekemässä kartoituksessa löytyi markkinoilta yli 50 yritystä jotka tarjosivat kuluttajille pikalainoja. Etelä-Suomen aluehallintoviraston luotonantajarekisteristä löytyi vuonna 2012 yhteensä 85 luotonantajaa. Yrityksiä alalla on monenlaisia, pienistä yksittäisistä yrityksistä suuriin kansainvälisiin toimijoihin. Tällä hetkellä EU-maista lähes ainoita pikavippejä myöntäviä maita ovat Suomen lisäksi Norja, Ruotsi ja Viro. Koska pikavippien saamiseen ei tarvita vakinaisia työtuloja tai vakuuksia, tarttuvat niihin useimmiten pienituloiset ja työttömät henkilöt sekä nykyisin myös kotitaloudet, jotka ovat alkaneet velkaantumaan kiihtyvällä vauhdilla. Tästä kertoo nykyisin liian suuriksi paisuneet asuntolainat, joita rahoitetaan pahimmissa tapauksissa vakuudettomilla kulutusluotoilla.

Pikaluottojen kehitys

Vaikka lakimuutokset pyrkivätkin muuttamaan kuluttajan asemaa parempaan suuntaan, alan kehitys muuttui niin, että pikalainan myöntäminen ei perustu enää vain siihen, että yritykset tavoittelevat nopeaa voitontavoittelua, vaan pikemminkin tuottoihin pidemmällä ajanajaksolla. Palveluntuottajat ottavatkin nykyisin kappalemääräisesti harvempia, mutta suurempia luottoja. Laina-ajat ovat kasvaneet ja pieniä lainoja tarjotaan ns. joustolainana. Joustolainoja markkinoidaan myös nimikkeillä joustoluotto ja tililuotto.

Perusperiaate on kuitenkin sama: lainakatto on vähintään 2000 euroa, mutta lainaa voi nostaa myös pienemmän summan. Normaalisti siis lain säätämä korkokatto estää alle 2000 euron lainan koron kasvamasta kohtuuttomalle tasolle. Kun lainaa on myönnetty 2000 euron limiitti, korkokatto ei kuitenkaan enää päde tätä summaa pienempäänkään nostoon.
Pintapuolisella tarkastelulla voi näyttää siltä että entiset, korkean koron pienet pikavipit olisivat hävinneet. Todellisuus on kuitenkin se, että joustolaina mahdollistaa edelleen lainanantajan pyytämään niin korkeaa korkoa kuin se haluaa.

Kuluttajan on aina syytä ottaa selville ottamansa lainan todellinen vuosikorko. Se on myös yritysten ilmoitettava sivuillaan. Esimerkit eivät kuitenkaan riitä, vaan kuluttajan on tiedettävä hänen todellinen vuosikorkonsa. Lainojen vertailu voi olla hankalaa. Myös laskureita käytettäessä on oltava tarkkana, sillä kaikki laskurit eivät aina ilmoita lainan kokonaiskustannuksia. Lainat voivat sisältää myös avausmaksuja sekä nosto- ja laskutuslisiä. Pelkkä lainatarjous ei vielä sido asiakasta. Jotkut lainanantajat eivät kerro lainan kustannuksista ennenkuin asiakas on tilannut lainatarjouksen ja tunnistautunut verkkopankkitunnuksillaan.

Vertaislainat

Uutta alalla ovat vertaislainat, jotka putkahtivat markkinoille 2010-luvulla, joka vastaa pikalainaa. Tämän tyyppinen laina on perinteisesti tarkoittanut lainaa, jossa yksityishenkilö lainaa rahaa toiselle yksityishenkilölle. Tällaista lainaa ei ole säädelty perinteisesti lainsäädännöllä, joten sitä ei ole säätelemässä esim korkokatto. Alan yritykset ovat keksineet tämän porsaanreijän, ja ne ovat alkaneet välittää lainanottajille sijoittajina toimivien tavallisten ihmisten myöntämiä lainarahoja. Vertaislainat ovat kasvaneet vahvasti, ja Suomessa alan yritykset välittävät jo jopa 100 miljoonaa euroa vuodessa lainoina.

Jos tällaista lainaa tarjoaa todellisuudessa yritys, sen tulee noudattaa lainsäädäntöä kuten kulutusluottoja myöntäville yrityksille on säädetty. Kuluttaja-asiamies on katsonut, että eräissä tapauksissa vertaisyritys on ollut tosiasiassa velkasopimuksen osapuoli, jolloin se on ollut toiminnassa myöntänyt kuluttajaluottoja. Anonyymeissa sopimustapauksissa osapuolten on mahdotonta käytännössä tietää, kuka on sopimuksen toinen osapuoli ja keneltä sopimukseen kuuluvat vaatimukset tulee kohdistaa. Tällöin esimerkiksi vertaislainan ottaja ei tiedä kuka on oikeutettu saamaan velansuorituksen. Sijoittajan näkökulmasta toiminta vastaa periaatteessa normaalia sijoitustoimintaa, sillä he ainoastaan siirtävät rahat yritykselle, joka lainaa ne velanottajalle.